ஆவணி மாத ஆன்மீகக் குறிப்புகள்

ஆக-17

ஆவணி-01

ஆவணி மாஸப் பிறப்பு. விஷ்ணுபதி புண்ய காலம்.

ஆக-18

ஆவணி-02

க்ருஷ்ணபக்ஷ ஸர்வ ஏகாதசி

ஆக-19

ஆவணி-03

க்ருஷ்ணபக்ஷ (சனி) மஹாப்பிரதோஷம்

ஆக-20

ஆவணி-04

மாஸ சிவராத்திரி

ஆக-21

ஆவணி-05

ஸர்வ அமாவாஸ்யை. புகழ்த்துணையார், அதிபத்தர் குருபூஜை

ஆக-22

ஆவணி-06

வாஸ்துபுருஷன் நித்திரை விட்டெழுதல். இளையான்குடி மாறனார் குருபூஜை.

ஆக-23

ஆவணி-07

சந்த்ர தர்சனம், கல்கி ஜயந்தி

ஆக-24

ஆவணி-08

மறைஞான சமபந்தர் குருபூஜை

ஆக-25

ஆவணி-09

சுக்லபக்ஷ சதுர்த்தி, கரிநாள், விநாயக சதுர்த்தி

ஆக-27

ஆவணி-11

சுக்லபக்ஷ ஷஷ்டி

ஆக-29

ஆவணி-13

குலச்சிறையார் குருபூஜை

ஆக-31

ஆவணி-15

குங்கிலியக்கலையனார் குருபூஜை

செப்-02

ஆவணி-17

குருப்பெயர்ச்சி. குருபகவான் காலை மணி 9.31க்கு கன்யா ராசியிலிருந்து

துலாராசியில் ப்ரவேசிக்கிறார். சுக்லபக்ஷ ஸர்வ ஏகாதசி

செப்-03

ஆவணி-18

சுக்லபக்ஷ மஹாப்ரதோஷம். வாமன ஜயந்தி

செப்-04

ஆவணி-19

ஓணம் பண்டிகை. ஸ்ரவண வ்ரதம். நடராஜர் அபிஷேகம்(மாலை)

செப்-05

ஆவணி-20

பௌர்ணமி

செப்-06

ஆவணி-21

மஹாளயபக்ஷ ஆரம்பம்

செப்-09

ஆவணி-24

க்ருஷ்ணபக்ஷ (ஸங்கடஹர) சதுர்த்தி

செப்-10

ஆவணி-25

மஹா பரணி

செப்-11

ஆவணி-26

கிருத்திகை. க்ருஷ்ணபக்ஷ ஷஷ்டி,

செப்-13

ஆவணி-28

பாஞ்சாராத்திர ஸ்ரீ ஜயந்தி. மத்யாஷ்டமி. கரிநாள்

செப்-14

ஆவணி-29

மஹாவ்யதீபாதம்

செப்-16

ஆவணி-31

க்ருஷ்ணபக்ஷ ஸர்வ ஏகாதசி. செருத்துணையார் குரு பூஜை.