நாள்: 27.01.2019 - ஞாயிற்றுக்கிழமை

செவ்வாய்

0

0 0

0

இன்றைய கிரகநிலை

நாள்: 27.01.2019 - ஞாயிற்றுக்கிழமை

ராகு

சூரியன் புதன்

கேது

0

சனி

குரு

சுக்கிரன்

0

சந்திரன்


விளம்பி வருஷம்
உத்தராயணம்
ஹேமந்தருது
27 January 2019
தை - 13
ஞாயிற்றுக்கிழமை

ஸப்தமி இரவு 9.38 மணி வரை பின்னர் அஷ்டமி
சித்திரை இரவு 8.43 மணி வரை பின் ஸ்வாதி
சித்த யோகம்
துருதி நாமயோகம்
பத்திரை கரணம்

ராகு காலம்: மாலை 4.30 - 6.00
எமகண்டம்: மதியம் 12.00 - 1.30
குளிகை: மதியம் 3.00 - 4.30
சூலம்: மேற்கு
பரிகாரம்: வெல்லம்

குறிப்பு:
சிரார்த்த திதி: சப்தமி
சந்திராஷ்டமம்: உத்திரட்டாதி - ரேவதி

கிரகம் - - பாத சாரம் - - நிலை
சூரியன் - - திருஓணம் 1ம் பாதம் - - பகை
சந்திரன் - - துலாம் - - - - பகை
செவ்வாய் ரேவதி 4ம் பாதம் - - பகை
புதன் - - திருஓணம் 4ம் பாதம் - - நட்பு
குரு - - கேட்டை 3ம் பாதம் - - பகை
சுக்கிரன் கேட்டை 3ம் பாதம் - - நட்பு
சனி - - பூராடம் 1ம் பாதம் - - நட்பு
ராகு - - புனர்பூசம் 4ம் பாதம் - - பகை
கேது - - உத்தராடம் 2ம் பாதம் - - நட்பு