2020 சந்திராஷ்டம தினங்கள்
 

மேஷம்

ரிஷபம்

மிதுனம்

கடகம்

ஜனவரி

20, 21

22, 23, 24

25, 26

1, 27, 28

பிப்ரவரி

16, 17, 18

19, 20,

21, 22

23, 24, 25

மார்ச்

15, 16

17, 18

19, 20, 21

22, 23

ஏப்ரல்

11, 12

13, 14, 15

16, 17

18, 19

மே

8, 9, 10

11, 12

13, 14

15, 16, 17

ஜூன்

5, 6

7, 8

9, 10, 11

12, 13,

ஜூலை

2, 3, 29, 30, 31

4, 5, 6

7, 8

9, 10

ஆகஸ்ட்

26, 27

1, 2, 28, 29

3, 4, 30, 31

5, 6, 7

செப்டம்பர்

22, 23

24, 25

26, 27, 28

1, 2, 3, 29, 30

அக்டோபர்

19, 20, 21

22, 23

24, 25

26, 27,

நவம்பர்

16, 17

18, 19

20, 21

22, 23, 24

டிசம்பர்

13, 14

15, 16

17, 18, 19

20, 21

 

 

 

 

 

 

சிம்மம்

கன்னி

துலாம்

விருச்சிகம்

ஜனவரி

2, 3, 4, 29, 30, 31

5, 6

7, 8

9, 10, 11

பிப்ரவரி

26, 27

1, 2, 28, 29

3, 4, 5

6, 7

மார்ச்

24, 25, 26

27, 28, 

2, 3, 29, 30

4, 5, 31

ஏப்ரல்

20, 21, 22

23, 24

25, 26, 27

1, 2, 28, 29

மே

18, 19

20, 21, 22

23, 24

25, 26

ஜூன்

14, 15

16, 17, 18

19, 20

21, 22, 23

ஜூலை

11, 12, 13

14, 15

16, 17, 18

19, 20

ஆகஸ்ட்

8, 9

10, 11

12, 13, 14

15, 16

செப்டம்பர்

4, 5,

6, 7, 8

9, 10

11, 12, 13

அக்டோபர்

1, 2, 3, 28, 29, 30

4, 5, 31

6, 7, 8

9, 10

நவம்பர்

25, 26

1, 27, 28, 29

2, 3, 4, 30

5, 6

டிசம்பர்

22, 23, 24

25, 26

1, 27, 28

2, 3, 4, 29, 30, 31

 

 

 

 

 

 

தனுசு

மகரம்

கும்பம்

மீனம்

ஜனவரி

12, 13

14, 15

16, 17

18, 19

பிப்ரவரி

8, 9

10, 11

12, 13

14, 15

மார்ச்

6, 7

8, 9, 10

11, 12,

13, 14

ஏப்ரல்

3, 4, 30

5, 6

7, 8

9, 10

மே

1, 27, 28

2, 3, 29, 30, 31

4, 5

6, 7

ஜூன்

24, 25,

26, 27

1, 2, 28, 29

3, 4, 30

ஜூலை

21, 22

23, ,24

25, 26

1, 27, 28

ஆகஸ்ட்

17, 18

19, 20, 21

22, 23

24, 25

செப்டம்பர்

14, 15

16, 17

18, 19

20, 21

அக்டோபர்

11, 12

13, 14

15, 16

17, 18

நவம்பர்

7, 8

9, 10

11, 12, 13

14, 15

டிசம்பர்

5, 6

7, 8

9, 10

11, 12